Tantestület

Krutilla Katalin                                     igazgató, tanító, pedagógia szakos tanár,  közoktatási                                                                    vezető

Barkócziné Farkas Erzsébet              igazgatóhelyettes, testnevelés-biológia, közoktatási                                                                         vezető

Kovács Brigitta                                tanító–informatika-pedagógia szakos tanár

Barcs Istvánné                              tanító, drámapedagógia

Bende-Bodri Andrea                    tanító

Boda-Dombai Kata                       tanító-angol

Bodor-Kovács Roxána                  tanító

Csehi Edit                                        testnevelés

Csicsai Károly                                 testnevelés- biológia

Csordás Anett                                 angol

Darmstädterné Marton Anita     tanító

Farkas Györgyi                               tanító

Gottné Szőke Beáta                       matematika

Gyenes István                                 technika

Hajnal Angéla                                 tanító–informatika

Halmi Ágnes                                   tanító

Határvölgyi Csilla                          tanító

Horváthné Marthon Ildikó          tanító

Horváth -Rambold Éva                 tanító–angol

Jávor Tamás                                    természetismeret–földrajz–könyvtáros

Kalmár Mária                                  tanító

Keltai Gábor                                     néptánc

Koncsik Réka                                   angol

Kópházi László                                rajz

Kovács Andrea                                történelem

Kovács Mariann                              magyar-ének

Kovaliczky Istvánné                       matematika–fizika, közoktatási vezető, inkluzív                                                                                        nevelés tanára

Loggó Dóra                                         tanító

Lugosi Barbara                                  tanító, angol

Mogyorósi Nikoletta                         német

Ódler Dóra                                          tanító

Ogonovszkyné T. Erzsébet               magyar-német

Papp-Diós Krisztina                          tanító

Pável-Barta Alíz                                 magyar

Pohobics Gabriella                            tanító-történelem, angol

Rédai Petra Nóra                               tanító

Reiner-Kertész Henrietta                 tanító-gyógytestnevelő

Remete Zsuzsanna                             tanító

Réső Zsuzsanna                                  tanító, szakvizsgázott pedagógus,közoktatásvezető,                                                                                 tehetségfejlesztő tanár, tehetségszakértő,mesterpedagógus,                                                                 megyei tehetségtanács elnöke

Rigó Józsefné Szegvári Ildikó         néptánc

Sárdi Éva                                             magyar

Schmidt Magdolna                            napközis nevelő

Sóvágó Zsoltné                                   informatika-könyvtáros

Sturczné Borbás Tünde                    tanító, szakvizsgázott pedagógus,                                                                                                                mérésmetodikai szakterület

Szabó Anita                                         tanító

Szabó Zsuzsanna                                testnevelés, gyógypedagógus tanár

Szántó Adrienn                                  tanító-matematika

Szente Anikó                                       tanító

Szokoli Kinga                                      matematika, informatika

Szűcs Nikoletta                                   tanító

Tezer Elif                                              tanító

Tompos Anita Vivien                         történelem

Tóth Dzsenifer                                     tanító

Varga Istvánné                                     természetismeret

Vétek Györgyné                                   tanító, mesterpedagógus, közoktatási vezető,                                                                                           drámapedagógus, köznevelési szakértő                                                                                                        pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés                                                                          szakterület