ALAPÍTVÁNYAINK

Az iskolai nevelő-oktató munkát alapítványok segítik.

Sárberki Gyermekekért Alapítvány

A “Sárbereki gyermekekért” Alapítvány az intézmény összes tanulóját érinti. Adományokból származó bevételeiből az intézmény taneszköz ellátását segíti, és a tanulmányi versenyeken résztvevő tanulókat támogatja.

A sárberki Minerva alapítvány

Számlaszáma:                                      63200133-16303560

Minerva Alapítvány adószáma:        18610989 – 1 -11

2000 óta működik iskolában a Sárberki Minerva Alapítvány, melyet a nevelő-oktató munka színvonalának és hatékonyságának emelése iránti szülői-nevelői igény hívott életre.

A programról

A program lényege: olyan optimális, iskolai feltételeket teremteni a gyerekek számára, melyek személyiségük harmonikus fejlődését, tehetségük mind teljesebb kibontakozását teszik lehetővé. Mindezt az iskola pedagógiai programjával összhangban kívánja megvalósítani.  Ugyanolyan módszerrel ismerkednek a kisdiákok az olvasás tudományával (szótagoló-elemző) és ugyanazokat a tankönyveket használják, mint az iskola normál osztályaiban.

A Sárberki Minerva Alapítvány által támogatott képességfejlesztő, tehetséggondozó osztályba járó tanuló a Sárberki Általános Iskola tanulója is egyben. Az alapítványi forma azonban rendkívül kedvező feltételeket teremt: az iskola költségvetéséből nem, vagy nehezen finanszírozható lehetőségeket nyújtja számára. Így megvalósulhat osztályon belül a csoportbontás (12-13 fő), mely nagymértékben növeli a tanítás hatékonyságát, eredményességét.

A program alapvető céljai között szerepel a képességfejlesztés és a tehetséggondozás is. Ezért minden félévben (ill. tanévben) az alapítványi összegből kb. heti két olyan tanórán kívüli tevékenység finanszírozható, melyet a szülők többsége választ. Ezeket az órákat beépítjük a délutáni napközis időbe. Így a szülőknek nem kell a gyermeküket különórákra hordani a város másik végébe drága tanfolyami díjért, hanem az óraadó tanárt hozzuk az osztályhoz. Minél többféle tevékenységgel szeretnénk a kisiskolás évek alatt „megkínálni” a gyereket, ezzel lehetőséget adni neki arra, hogy megismerje önmagát, megtudja, hogy mihez van leginkább tehetsége, ami felé később érdemes orientálódnia.

És legvégül említem azt, ami leginkább mércéje és meghatározója e program létjogosultságának: az a szeretetteljes, őszinte, családias légkör, ami a gyermekek életét a mindennapjaikban is jellemzi.

Milyen előnyöket biztosít az alapítványi forma a gyerekeknek?

Először is a csoportbontást: több idő jut rájuk, a hiányosságok, problémák azonnal kiderülnek. Óráról órára nyomon követhetjük egyénenként a munkájukat, igazán megvalósul az egyéni bánásmód. Differenciáltan tudunk velük foglalkozni, vidáman, élvezetesen telnek az órák. További pozitívum a furulyaoktatás, az úszás, a néptánc… és egyéb más tevékenységek.

A délutáni napközis foglalkozások pozitívuma, hogy a gyerekek ugyanazokkal a tanító nénikkel ebédelnek, leckéznek, játszanak, akikkel a délelőttjüket is töltik. (Délután nincs csoportbontás!)

A gyerekek a tanulásban nagyfokú önállóságra tesznek szert, egyedül írják a leckét, s a közben felmerülő nehézségek visszajelzést adnak délelőtti munkánk eredményességéről. Ezek olyan lehetőségek, melyek sajnos nem adatnak meg minden kisgyereknek.