BEIRATKOZÁS

A beiratkozás várható időpontja a tanév áprilisa. 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek: 
– Születési anyakönyvi kivonat / személyi igazolvány 
– Lakcímkártya 
– Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérést tanúsító igazolás: 
óvodai szakvélemény, 
nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény 
sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

– Nyilatkozat a szülői felügyeleti jogról. Ha közösen nevelik/gyakorolják a nevelési jogot közös nyilatkozat szükséges, ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, akkor hozni kell róla igazolást (szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról; Gyámhivatal határozata; Bíróság ítélete). 
– TAJ szám

Hit és erkölcstan / Iskolánkban választható felekezetek