Tantestület

Krutilla Katalin                                     igazgató, tanító, pedagógia szakos tanár,  közoktatási                                                                    vezető

Barkócziné Farkas Erzsébet              igazgatóhelyettes, testnevelés-biológia, közoktatási                                                                         vezető

Vétek Györgyné                                    igazgatóhelyettes,tanító, mesterpedagógus,közoktatási                                                                   vezető,                                                                                                                                                         drámapedagógus, köznevelési szakértő                                                                                                pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés                                                                    szakterület

 

Aradi Erzsébet                                      matematika–kémia

Balázs Éva Mária                                  tanító

Bánkiné Bálványos Bernadett           tanító

Baráth Szilvia                                       magyar-angol

Barcs Istvánné                                      tanító, drámapedagógia

Bende-Bodri Andrea                           tanító

Boda-Dombai Kata                              tanító-angol

Csehi Edit                                              testnevelés

Csordás Anett                                       angol

Farkas Györgyi                                     tanító

Feketeová Dása                                    angol, magyar

dr. Fenyvesi Sára                                 tanító

Gajda Dóra                                            tanító

Gáspár Eszter                                        tanító-napközis nevelő

Hajnal Angéla                                       tanító–napközis nevelő

Határvölgyi Csilla                                 tanító

Héring Anikó                                         tanító

Horváth -Rambold Éva                       tanító–angol

Illés Kádek Katalin                               angol

Jávor Tamás                                          természetismeret–földrajz–könyvtáros

Jurida Erzsébet                                     tanító, informatika tanár, könyvtáros tanár,                                                                                       szakvizsgázott tanügyigazgatási szakértő

Király Tibor                                           életvitel–technika

Kovaliczky Istvánné                             matematika–fizika, közoktatási vezető, inkluzív                                                                                nevelés tanára

Kovács Andrea                                      történelem

Kovács Brigitta                                      tanító–informatika

Kőhegyi-Huzsvay Szilvia                     tanító

Lugosi Barbara                                      tanító, angol

Mogyorósi Nikoletta                            német

Ogonovszkyné T. Erzsébet                 magyar-német

Ondra Zsuzsanna                                 tanító-napközis nevelő

Onódiné Németh Katalin                   tanító

Papp-Diós Krisztina                            tanító

Pohobics Gabriella                               tanító-történelem, angol

Pöltl Ágnes                                            matematika

Rédai Petra Nóra                                 tanító

Reiner-Kertész Henrietta                  tanító-gyógytestnevelő

Rektor Orsolya                                     Szakvizsgázott tehetségfejlesztő pedagógus tanár ,                                                                            tanító, mesterpedagógus

Remete Zsuzsanna                              tanító

Réső Zsuzsanna                                 tanító, szakvizsgázott pedagógus,közoktatásvezető,tehetségfejlesztő tanár,tehetségszakértő,mesterpedagógus,megyei tehetségtanács elnöke

Sárdi Éva                                              magyar

Schmidt Magdolna                             napközis nevelő

Szabó Anita                                          tanító

Szabó Zsuzsanna                                 testnevelés, gyógypedagógus tanár

Szakács Tamás                                    testnevelés-természetismeret

Szente Anikó                                         tanító

Szokoli Kinga                                       matematika, informatika

Tezer Elif                                              tanító

Tóth Dzsenifer                                      tanító

Tompos Anita Vivien                          történelem

Ullrich Réka                                         tanító

Vakán Szilvia                                       magyar-ének

Vargáné Freund Zsuzsanna              tanító

Vargáné Gíber Lilla                            rajz-földrajz, mozgókép és médiaismeret, szakvizsgázott                                                                 pedagógus  életvitel-kézművesség szakterülteten

Végh Cecília                                        tanító

Vérné Szabó Erzsébet                       tanító, szakvizsgázott fejlesztő pedagógus, közoktatási                                                                   szakértő

Vétek Györgyné                                   tanító, mesterpedagógus, közoktatási vezető,                                                                                     drámapedagógus, köznevelési szakértő                                                                                               pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés                                                                  szakterület