FELHÍVÁS

h

ÚJ LEHETŐSÉG!
Online regisztrációs felület: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
Előzetes regisztráció keretében a fenti weboldalon beküldheti a Szülő a gyermek adatait az általános iskolába,
amely eredményeképpen jelentősen csökken az ügyintézés ideje.
A beiratkozás napján a megjelenés kötelező, ekkor történik meg a hivatalos okmányon lévő adatok
ellenőrzése, és a kötelező dokumentumok benyújtása.
A beiratkozás napján az általános iskolában bemutatandó dokumentumok:
 A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.
 A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.
 óvodai szakvélemény;
 járási szakértői bizottság szakértői véleménye;
 sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
 Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről.
 Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan, amelyre a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – „A szülői felügyelet gyakorlása” –
előírásai az irányadók.

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.